Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Enköping 317 69
Heby 202 44
Håbo 270 59
Knivsta 184 40
Tierp 312 68
Uppsala 522 114
Älvkarleby 287 63
Östhammar 544 119
Uppsala län 438 95
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 202 214 214 206 215 180 246 253 260 278 409 317
Heby 155 154 154 142 144 236 155 162 165 177 195 202
Håbo 144 160 160 160 164 150 176 181 192 199 213 270
Knivsta 136 156 161 160 166 183 202 173 178 185 189 184
Tierp 249 254 251 179 232 257 258 263 265 293 348 312
Uppsala 302 314 320 322 323 345 412 432 449 479 501 522
Älvkarleby 253 232 242 276 326 289 247 233 251 301 285 287
Östhammar 620 478 659 550 682 668 565 632 560 436 304 544
Uppsala län 316 319 336 324 338 351 355 371 379 396 420 438
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

59

59

58

58

57

46

63

64

64

65

92

69

Heby

45

43

42

40

38

61

40

41

41

41

44

44

Håbo

42

44

43

45

44

39

45

46

47

46

48

59

Knivsta

40

43

44

45

44

47

52

44

44

43

42

40

Tierp

73

70

68

50

62

66

66

67

65

68

78

68

Uppsala

88

87

87

91

86

89

106

110

111

112

113

114

Älvkarleby

74

64

66

78

87

75

64

59

62

70

64

63

Östhammar

181

132

179

155

181

173

146

161

138

102

68

119

Uppsala län

92

88

91

92

90

91

91

94

93

92

94

95

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

106

106

102

107

89

122

125

129

138

202

157

Heby

100

99

99

92

93

152

100

105

106

114

126

130

Håbo

100

111

111

111

114

104

122

126

133

138

148

188

Knivsta

100

115

118

118

122

135

149

127

131

136

139

135

Tierp

100

102

101

72

93

103

104

106

106

118

140

125

Uppsala

100

104

106

107

107

114

136

143

149

159

166

173

Älvkarleby

100

92

96

109

129

114

98

92

99

119

113

113

Östhammar

100

77

106

89

110

108

91

102

90

70

49

88

Uppsala län

100

101

106

103

107

111

112

117

120

125

133

139

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

59

59

58

58

57

46

63

64

64

65

92

69

Heby

45

43

42

40

38

61

40

41

41

41

44

44

Håbo

42

44

43

45

44

39

45

46

47

46

48

59

Knivsta

40

43

44

45

44

47

52

44

44

43

42

40

Tierp

73

70

68

50

62

66

66

67

65

68

78

68

Uppsala

88

87

87

91

86

89

106

110

111

112

113

114

Älvkarleby

74

64

66

78

87

75

64

59

62

70

64

63

Östhammar

181

132

179

155

181

173

146

161

138

102

68

119

Uppsala län

92

88

91

92

90

91

91

94

93

92

94

95

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Enköping

100

106

106

102

107

89

122

125

129

138

202

157

Heby

100

99

99

92

93

152

100

105

106

114

126

130

Håbo

100

111

111

111

114

104

122

126

133

138

148

188

Knivsta

100

115

118

118

122

135

149

127

131

136

139

135

Tierp

100

102

101

72

93

103

104

106

106

118

140

125

Uppsala

100

104

106

107

107

114

136

143

149

159

166

173

Älvkarleby

100

92

96

109

129

114

98

92

99

119

113

113

Östhammar

100

77

106

89

110

108

91

102

90

70

49

88

Uppsala län

100

101

106

103

107

111

112

117

120

125

133

139

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta