Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Disponibel inkomst per invånare 2017, tusental kronor

Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Stockholms län 241
Uppsala län 210
Södermanlands län 199
Östergötlands län 203
Jönköpings län 207
Kronobergs län 204
Kalmar län 201
Gotlands län 197
Blekinge län 197
Skåne län 209
Hallands län 224
Västra Götalands län 213
Värmlands län 200
Örebro län 199
Västmanlands län 205
Dalarnas län 201
Gävleborgs län 199
Västernorrlands län 201
Jämtlands län 199
Västerbottens län 197
Norrbottens län 208
Riket 214
Disponibel inkomst per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 166 177 188 194 200 206 213 219 222 227 236 241
Uppsala län 145 154 162 167 173 180 186 190 196 200 204 210
Södermanlands län 142 151 158 161 166 174 178 181 186 188 195 199
Östergötlands län 138 147 154 160 166 173 179 181 186 193 198 203
Jönköpings län 140 150 157 159 167 175 180 184 189 192 200 207
Kronobergs län 144 151 159 162 167 175 179 180 186 191 196 204
Kalmar län 135 145 152 157 163 171 176 179 185 189 194 201
Gotlands län 134 142 148 155 162 170 173 180 182 187 194 197
Blekinge län 136 144 151 156 160 167 172 175 181 184 191 197
Skåne län 145 155 163 170 174 180 185 189 194 198 203 209
Hallands län 151 159 168 174 180 189 195 199 205 211 216 224
Västra Götalands län 144 154 163 167 172 181 187 190 196 199 207 213
Värmlands län 137 146 153 158 164 171 176 179 185 189 193 200
Örebro län 136 146 152 157 162 169 174 177 182 187 192 199
Västmanlands län 141 150 159 163 169 177 183 185 190 194 199 205
Dalarnas län 137 146 154 159 164 172 177 180 186 190 195 201
Gävleborgs län 137 145 153 158 163 171 175 178 183 186 191 199
Västernorrlands län 139 148 155 160 165 173 179 181 187 191 195 201
Jämtlands län 138 148 151 155 161 169 174 177 184 188 193 199
Västerbottens län 133 142 150 155 161 169 174 177 182 186 192 197
Norrbottens län 138 147 156 160 168 176 183 187 194 197 201 208
Riket 146 156 165 170 176 183 189 193 198 202 208 214
Disponibel inkomst per invånare 2006-2017. Index år 2006=100

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 100 106 113 117 120 124 128 132 134 137 142 145
Uppsala län 100 106 112 115 119 124 128 131 135 138 141 145
Södermanlands län 100 106 111 113 117 123 125 127 131 132 137 140
Östergötlands län 100 107 112 116 120 125 130 131 135 140 143 147
Jönköpings län 100 107 112 114 119 125 129 131 135 137 143 148
Kronobergs län 100 105 110 113 116 122 124 125 129 133 136 142
Kalmar län 100 107 113 116 121 127 130 133 137 140 144 149
Gotlands län 100 106 110 116 121 127 129 134 136 140 145 147
Blekinge län 100 106 111 115 118 123 126 129 133 135 140 145
Skåne län 100 107 112 117 120 124 128 130 134 137 140 144
Hallands län 100 105 111 115 119 125 129 132 136 140 143 148
Västra Götalands län 100 107 113 116 119 126 130 132 136 138 144 148
Värmlands län 100 107 112 115 120 125 128 131 135 138 141 146
Örebro län 100 107 112 115 119 124 128 130 134 138 141 146
Västmanlands län 100 106 113 116 120 126 130 131 135 138 141 145
Dalarnas län 100 107 112 116 120 126 129 131 136 139 142 147
Gävleborgs län 100 106 112 115 119 125 128 130 134 136 139 145
Västernorrlands län 100 106 112 115 119 124 129 130 135 137 140 145
Jämtlands län 100 107 109 112 117 122 126 128 133 136 140 144
Västerbottens län 100 107 113 117 121 127 131 133 137 140 144 148
Norrbottens län 100 107 113 116 122 128 133 136 141 143 146 151
Riket 100 107 113 116 121 125 129 132 136 138 142 147

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta