Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Samhällets service // Avstånd till livsmedelsbutik

Avstånd till livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till dagligvaruhandel med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste dagligvaruhandel.

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik 2017

         

Kommun/Region

Andel (%) per avståndsklass

0-10 min

10-20 min

20-30 min

mer än 30 min

Enköping

95,6

4,3

0,1

0,0

Heby

97,4

2,6

0,0

0,0

Håbo

100,0

0,0

0,0

0,0

Knivsta

98,5

1,5

0,0

0,0

Tierp

96,1

3,9

0,0

0,0

Uppsala

99,1

0,9

0,0

0,0

Älvkarleby

97,9

2,1

0,0

0,0

Östhammar

92,5

7,2

0,2

0,0

Uppsala län

98,1

1,9

0,0

0,0

Riket

98,5

1,5

0,1

0,0

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta