Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Högskoleutbildningar i länet

Högskoleutbildningar i länet

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande m.m. höstterminen varje år. Uppgifter hämtas från CSN och SCB-register. I tabellen redovisas antal studerande i grundläggande högskoleutbildning efter studieort och studieortens (-kommunens) läge i förhållande till folkbokföringsorten (-kommunen). Tabellen speglar inte entydigt hur stor andel av de studerande som bor på studieorten, eftersom det förekommer att studerande flyttar till studieorten utan att anmäla flyttning (ändra folkbokföringsort).

Grundläggande och avancerad högskoleutbildning i länet höstterminen 2017

         

Studieort (kommun)

Antal studenter

därav Folkbokföringsort 2017-12-31

Samma kommun som studieorten

Annan kommun i samma län

Annat län

Enköping

76

61

 

15

Heby

16

16

 

 

Håbo

43

43

 

 

Knivsta

49

49

 

 

Tierp

54

50

4

 

Uppsala

24 954

16 590

942

7 422

Älvkarleby

6

6

 

 

Östhammar

46

42

3

1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta