Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Enköping 48,4 39,3 43,8
Heby 28,8 24,5 26,8
Håbo 48,3 40,3 44,6
Knivsta 63,8 41,5 54,1
Tierp 54,5 22,9 38,0
Uppsala 70,6 61,1 66,0
Älvkarleby 32,4 35,1 33,8
Östhammar 34,6 23,3 28,7
Uppsala län 60,3 48,7 54,6
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Enköping 35,8 36,4 50,0 40,3 38,9 42,7 42,6 40,0 40,0 45,7 43,8
Heby 27,3 40,5 39,2 25,9 22,7 25,3 27,3 24,0 24,0 34,2 26,8
Håbo 41,0 33,7 45,2 36,2 40,5 37,5 40,9 34,9 34,9 41,9 44,6
Knivsta 51,7 55,1 67,6 47,3 57,1 43,5 44,1 54,9 54,9 46,6 54,1
Tierp 34,6 34,4 41,6 31,1 37,2 33,2 34,6 40,9 40,9 31,7 38,0
Uppsala 58,4 61,7 64,6 62,0 62,9 66,5 61,5 63,6 63,6 66,5 66,0
Älvkarleby 35,4 33,3 36,8 30,1 30,6 31,1 30,9 42,3 42,3 32,4 33,8
Östhammar 35,6 35,9 36,7 34,6 37,6 36,5 38,8 42,8 42,8 34,1 28,7
Uppsala län 49,0 51,0 56,5 50,7 51,9 53,1 50,9 53,5 53,5 54,3 54,6
Riket 40,9 41,1 48,2 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Enköping 100 102 140 113 109 119 119 112 112 128 122
Heby 100 148 144 95 83 93 100 88 88 125 98
Håbo 100 82 110 88 99 91 100 85 85 102 109
Knivsta 100 107 131 91 110 84 85 106 106 90 105
Tierp 100 99 120 90 107 96 100 118 118 92 110
Uppsala 100 106 111 106 108 114 105 109 109 114 113
Älvkarleby 100 94 104 85 86 88 87 120 120 92 95
Östhammar 100 101 103 97 105 102 109 120 120 96 80
Uppsala län 100 104 115 103 106 108 104 109 109 111 111
Riket 100 100 118 107 110 105 104 103 103 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta