Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Enköping 165
Heby 83
Håbo 55
Knivsta 76
Tierp 136
Uppsala 160
Älvkarleby 72
Östhammar 120
Uppsala län 142
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 143 136 136 145 158 155 146 134 130 184 165
Heby 111 106 92 77 83 72 79 61 65 74 83
Håbo 66 61 59 65 72 67 63 60 57 58 55
Knivsta 49 40 52 45 56 52 76 76 71 83 76
Tierp 143 139 141 147 139 135 128 121 124 141 136
Uppsala 194 192 189 186 180 183 183 173 164 169 160
Älvkarleby 100 89 79 76 71 86 70 87 70 66 72
Östhammar 161 151 146 142 136 133 117 120 108 116 120
Uppsala län 163 159 163 163 67 154 153 145 138 149 142
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 95 95 101 110 109 102 94 91 129 115
Heby 100 95 83 69 75 65 71 55 59 66 74
Håbo 100 92 89 98 109 102 95 92 86 88 84
Knivsta 100 82 106 92 114 106 155 156 146 170 154
Tierp 100 97 99 103 97 94 90 85 87 99 95
Uppsala 100 99 97 96 93 94 94 89 85 87 83
Älvkarleby 100 89 79 76 71 86 70 87 70 66 72
Östhammar 100 94 91 88 84 83 73 74 67 72 74
Uppsala län 100 98 100 100 41 95 94 89 84 91 87
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta