Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

8 045

10,8

3 435

15,5

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

16 421

22,0

3 730

16,9

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

19 532

26,1

2 830

12,8

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

10 746

14,4

3 337

15,1

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

17 011

22,7

5 290

23,9

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

2 589

3,5

1 415

6,4

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

439

0,6

2 097

9,5

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

74 783

100

22 134

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 416

6,1

3 361

15,0

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

12 122

16,8

3 336

14,9

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

16 453

22,8

2 740

12,2

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

10 848

15,0

3 193

14,3

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

25 922

35,9

7 183

32,1

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

2 148

3,0

1 171

5,2

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

288

0,4

1 415

6,3

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

72 197

100

22 399

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

8 045

10,8

3 435

15,5

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

16 421

22,0

3 730

16,9

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

19 532

26,1

2 830

12,8

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

10 746

14,4

3 337

15,1

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

17 011

22,7

5 290

23,9

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

2 589

3,5

1 415

6,4

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

439

0,6

2 097

9,5

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

74 783

100

22 134

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Uppsala län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal        

Procent

Antal        

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 416

6,1

3 361

15,0

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

12 122

16,8

3 336

14,9

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

16 453

22,8

2 740

12,2

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

10 848

15,0

3 193

14,3

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

25 922

35,9

7 183

32,1

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

2 148

3,0

1 171

5,2

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

288

0,4

1 415

6,3

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

72 197

100

22 399

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta