Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2019-10-24
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2018/2019.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Enköping 545 16,7 73,6
Heby 116 17,0 62,1
Håbo 335 16,8 80,6
Knivsta 274 16,6 81,4
Tierp 208 16,9 68,8
Uppsala 2 473 15,7 74,6
Älvkarleby 97 16,3 70,1
Östhammar 234 16,5 69,2
Uppsala län 4 282 16,1 74,4
Riket 117 064 16,2 73,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 78,9 77,4 81,3 79,3 79,4 73,6
Heby 81,8 86,8 84,1 75,0 81,7 62,1
Håbo 77,1 77,5 82,9 81,1 75,1 80,6
Knivsta 85,6 94,2 83,5 88,0 81,6 81,4
Tierp 71,4 77,6 76,1 74,1 71,9 68,8
Uppsala 83,5 85,0 83,8 81,4 77,9 74,6
Älvkarleby 64,2 60,2 69,4 56,6 65,7 70,1
Östhammar 80,5 80,3 73,1 77,1 74,9 69,2
Uppsala län 81,2 82,8 82,0 80,1 77,5 74,4
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2018/2019. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Enköping 100 98 103 101 101 93
Heby 100 106 103 92 100 76
Håbo 100 101 108 105 97 105
Knivsta 100 110 98 103 95 95
Tierp 100 109 107 104 101 96
Uppsala 100 102 100 97 93 89
Älvkarleby 100 94 108 88 102 109
Östhammar 100 100 91 96 93 86
Uppsala län 100 102 101 99 95 92
Riket 100 101 100 98 97 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta