Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Värmlands län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Örebro län 1 103 1 669 2 772
Västra Götalands län 991 1 500 2 491
Stockholms län 682 1 128 1 810
Dalarnas län 139 194 333
Skåne län 86 188 274
Västmanlands län 44 147 191
Östergötlands län 59 111 170
Uppsala län 49 109 158
Jönköpings län 27 92 119
Södermanlands län 37 81 118
Hallands län 45 66 111
Gävleborgs län 16 69 85
Norrbottens län 30 36 66
Kronobergs län 14 44 58
Kalmar län 19 33 52
Jämtlands län 16 30 46
Västernorrlands län 9 30 39
Västerbottens län 13 26 39
Blekinge län 6 20 26
Gotlands län 3 6 9
Totalt 3 388 5 579 8 967

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta