Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2019-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

4 443

2 408

5 777

6 625

6 792

26 045

Eda

1 522

693

1 931

2 315

2 103

8 564

Filipstad

1 798

1 042

2 180

2 680

2 944

10 644

Forshaga

2 282

1 036

2 575

2 933

2 673

11 499

Grums

1 583

764

1 931

2 406

2 363

9 047

Hagfors

1 633

931

2 175

3 406

3 461

11 606

Hammarö

3 841

1 306

4 006

4 189

3 226

16 568

Karlstad

16 080

11 252

25 121

22 380

19 065

93 898

Kil

2 358

1 030

2 724

3 029

2 946

12 087

Kristinehamn

4 048

2 138

5 260

6 384

6 425

24 255

Munkfors

601

300

742

1 027

1 070

3 740

Storfors

635

349

758

1 126

1 146

4 014

Sunne

2 212

1 312

2 756

3 682

3 344

13 306

Säffle

2 608

1 447

3 088

4 105

4 207

15 455

Torsby

1 707

1 009

2 395

3 130

3 375

11 616

Årjäng

1 706

978

2 237

2 676

2 473

10 070

Värmlands län

49 057

27 995

65 656

72 093

67 613

282 414

Riket

1 951 765

1 039 664

2 737 448

2 533 345

2 065 367

10 327 589

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

17,1

9,2

22,2

25,4

26,1

100

Eda

17,8

8,1

22,5

27,0

24,6

100

Filipstad

16,9

9,8

20,5

25,2

27,7

100

Forshaga

19,8

9,0

22,4

25,5

23,2

100

Grums

17,5

8,4

21,3

26,6

26,1

100

Hagfors

14,1

8,0

18,7

29,3

29,8

100

Hammarö

23,2

7,9

24,2

25,3

19,5

100

Karlstad

17,1

12,0

26,8

23,8

20,3

100

Kil

19,5

8,5

22,5

25,1

24,4

100

Kristinehamn

16,7

8,8

21,7

26,3

26,5

100

Munkfors

16,1

8,0

19,8

27,5

28,6

100

Storfors

15,8

8,7

18,9

28,1

28,6

100

Sunne

16,6

9,9

20,7

27,7

25,1

100

Säffle

16,9

9,4

20,0

26,6

27,2

100

Torsby

14,7

8,7

20,6

26,9

29,1

100

Årjäng

16,9

9,7

22,2

26,6

24,6

100

Värmlands län

17,4

9,9

23,2

25,5

23,9

100

Riket

18,9

10,1

26,5

24,5

20,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta