Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Värmlands län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 495

7 841

15 336

 

 

7 495

7 841

0,0

0,0

2,7

2,8

5-9

7 565

8 024

15 589

 

 

7 565

8 024

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

7 221

7 769

14 990

 

 

7 221

7 769

0,0

0,0

2,6

2,8

15-19

7 096

7 762

14 858

1 348

1 136

5 748

6 626

0,5

0,4

2,0

2,4

20-24

7 719

8 570

16 289

4 871

5 394

2 848

3 176

1,7

1,9

1,0

1,1

25-29

8 812

9 809

18 621

6 351

7 299

2 461

2 510

2,3

2,6

0,9

0,9

30-34

7 714

8 465

16 179

6 006

6 755

1 708

1 710

2,1

2,4

0,6

0,6

35-39

7 404

7 680

15 084

5 938

6 279

1 466

1 401

2,1

2,2

0,5

0,5

40-44

7 579

7 943

15 522

6 384

6 720

1 195

1 223

2,3

2,4

0,4

0,4

45-49

8 539

8 935

17 474

7 217

7 661

1 322

1 274

2,6

2,7

0,5

0,5

50-54

9 547

10 059

19 606

8 011

8 374

1 536

1 685

2,8

3,0

0,5

0,6

55-59

8 583

8 872

17 455

6 940

7 243

1 643

1 629

2,5

2,6

0,6

0,6

60-64

8 884

8 766

17 650

6 202

6 376

2 682

2 390

2,2

2,3

1,0

0,8

65-69

8 834

8 805

17 639

2 278

3 103

6 556

5 702

0,8

1,1

2,3

2,0

70-74

9 157

9 008

18 165

1 182

2 152

7 975

6 856

0,4

0,8

2,8

2,4

75-79

6 756

6 011

12 767

0

0

6 756

6 011

0,0

0,0

2,4

2,1

80-84

5 066

3 970

9 036

 

 

5 066

3 970

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

3 587

2 259

5 846

 

 

3 587

2 259

0,0

0,0

1,3

0,8

90-94

1 810

868

2 678

 

 

1 810

868

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

484

157

641

 

 

484

157

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

48

9

57

 

 

48

9

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 900

141 582

281 482

62 728

68 492

77 172

73 090

22,3

24,3

27,4

26,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta