Värmlands län
Fakta & Perspektiv
279 334 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Värmlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 7 293 330 883 2,20
Kor, uppfödning av kalvar 9 195 193 657 4,75
Kvigor, tjurar och stutar 17 501 489 217 3,58
Kalvar, under 1 år 15 337 475 917 3,22
Baggar och tackor 8 771 281 327 3,12
Lamm 8 203 296 847 2,76
Galtar för avel 24 1 481 1,62
Suggor för avel 3 665 138 983 2,64
Slaktsvin >20 kg 33 721 835 323 4,04
Smågrisar <20 kg 16 141 378 499 4,26
Höns 20 806 8 174 310 0,25
Värpkycklingar .. 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar .. 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 3 581 101 247 ..
Nötkreatur 49 326 1 489 674 3,31
Får 16 974 578 174 2,94
Svin 53 551 1 354 286 3,95
Höns 20 806 18 752 274 0,11

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta