Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 24 723
Eda 22 959
Filipstad 29 436
Forshaga 24 030
Grums 24 050
Hagfors 30 706
Hammarö 19 578
Karlstad 18 304
Kil 22 805
Kristinehamn 24 810
Munkfors 33 780
Storfors 24 303
Sunne 27 068
Säffle 23 490
Torsby 29 548
Årjäng 23 833
Värmlands län 25 214
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 16 816 17 355 18 077 19 425 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765 24 723
Eda 16 316 17 149 17 958 18 462 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695 22 959
Filipstad 24 594 24 560 25 154 26 136 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498 29 436
Forshaga 17 980 18 481 19 374 18 990 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347 24 030
Grums 17 921 18 305 18 971 19 483 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478 24 050
Hagfors 23 745 23 425 23 850 24 201 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265 30 706
Hammarö 18 040 17 315 16 832 16 797 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678 19 578
Karlstad 15 073 15 349 15 435 16 367 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424 18 304
Kil 14 892 15 308 15 436 16 264 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924 22 805
Kristinehamn 17 515 18 208 18 147 18 313 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355 24 810
Munkfors 24 102 25 152 25 466 27 907 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660 33 780
Storfors 17 897 17 442 18 373 20 820 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167 24 303
Sunne 20 018 20 011 21 060 21 777 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974 27 068
Säffle 19 703 19 859 20 246 20 406 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392 23 490
Torsby 22 270 22 820 22 324 23 336 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670 29 548
Årjäng 20 223 20 832 20 474 20 743 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618 23 833
Värmlands län 19 194 19 473 19 824 20 589 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119 25 214
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 103 107 116 118 123 128 134 136 141 147
Eda 100 105 110 113 113 117 121 126 131 133 141
Filipstad 100 100 102 106 109 111 112 117 117 120 120
Forshaga 100 103 108 106 109 114 114 121 127 130 134
Grums 100 102 106 109 114 117 118 125 129 131 134
Hagfors 100 99 100 102 108 110 115 117 120 123 129
Hammarö 100 100 97 97 99 100 102 104 105 108 113
Karlstad 100 102 102 109 110 113 108 110 113 116 121
Kil 100 103 104 109 111 115 118 122 133 141 153
Kristinehamn 100 104 104 105 109 113 114 119 123 128 142
Munkfors 100 104 106 116 129 131 127 129 137 136 140
Storfors 100 97 103 116 131 124 125 132 137 129 136
Sunne 100 100 105 109 112 112 116 120 123 130 135
Säffle 100 101 103 104 106 108 105 111 113 114 119
Torsby 100 102 100 105 106 111 114 122 126 129 133
Årjäng 100 103 101 103 103 102 109 108 109 112 118
Värmlands län 100 101 103 107 111 114 115 119 123 126 131
Riket 100 100 102 105 109 113 115 118 121 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta