Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-11-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 115

10

67

51

16

288

293

-5

-34

18

11

Eda

8 602

-5

23

22

1

130

136

-6

-8

-12

14

Filipstad

10 678

-14

25

38

-13

194

201

-7

-22

0

15

Forshaga

11 523

4

33

23

10

157

167

-10

-8

-3

1

Grums

9 049

5

17

30

-13

186

167

19

22

-22

19

Hagfors

11 646

-25

24

42

-18

144

159

-15

-35

-9

29

Hammarö

16 597

-9

59

31

28

228

269

-41

19

-56

-4

Karlstad

93 640

703

238

207

31

2 129

1 453

676

175

363

138

Kil

12 043

44

26

21

5

168

131

37

36

-3

4

Kristinehamn

24 261

-36

66

68

-2

323

359

-36

-22

-44

30

Munkfors

3 751

10

8

6

2

84

73

11

2

9

0

Storfors

4 006

1

10

10

0

101

99

2

4

-9

7

Sunne

13 295

0

41

32

9

208

221

-13

-40

17

10

Säffle

15 458

-61

26

42

-16

187

238

-51

-21

-40

10

Torsby

11 652

-65

20

48

-28

129

170

-41

-53

-13

25

Årjäng

10 084

-2

29

25

4

116

121

-5

-15

-1

11

Värmlands län

282 400

560

712

696

16

2 902

2 387

515

.

195

320

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 105

35

66

62

4

221

198

23

11

0

12

Eda

8 607

6

24

27

-3

100

91

9

-24

10

23

Filipstad

10 692

-57

15

31

-16

133

175

-42

-59

4

13

Forshaga

11 519

3

34

25

9

187

195

-8

-5

-15

12

Grums

9 044

20

28

25

3

122

106

16

-12

9

19

Hagfors

11 671

20

31

34

-3

105

84

21

-5

15

11

Hammarö

16 606

83

68

28

40

240

206

34

4

11

19

Karlstad

92 937

133

274

196

78

1 256

1 228

28

161

-179

46

Kil

11 999

16

28

27

1

180

173

7

-6

-1

14

Kristinehamn

24 297

-20

54

84

-30

235

236

-1

-7

-28

34

Munkfors

3 741

-28

9

12

-3

42

68

-26

-17

-18

9

Storfors

4 005

-32

8

6

2

73

107

-34

-8

-41

15

Sunne

13 295

6

36

25

11

146

155

-9

-7

-19

17

Säffle

15 519

-49

39

48

-9

140

181

-41

-9

-49

17

Torsby

11 717

11

32

44

-12

120

99

21

-3

-2

26

Årjäng

10 086

47

33

20

13

98

61

37

-14

4

47

Värmlands län

281 840

194

779

694

85

1 773

1 738

35

.

-299

334

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 070

-12

61

91

-30

195

179

16

-8

-17

41

Eda

8 601

26

17

23

-6

135

111

24

-17

5

36

Filipstad

10 749

-88

19

35

-16

115

183

-68

-33

-54

19

Forshaga

11 516

-2

31

33

-2

145

143

2

-1

3

0

Grums

9 024

8

16

30

-14

101

83

18

4

-5

19

Hagfors

11 651

-47

25

52

-27

92

115

-23

-39

-7

23

Hammarö

16 523

40

48

28

20

195

178

17

13

-5

9

Karlstad

92 804

307

221

218

3

1 314

1 023

291

139

73

79

Kil

11 983

21

26

42

-16

137

102

35

9

13

13

Kristinehamn

24 317

-19

71

92

-21

241

244

-3

3

-35

29

Munkfors

3 769

-20

10

17

-7

52

67

-15

-17

-3

5

Storfors

4 037

-18

10

13

-3

67

82

-15

5

-27

7

Sunne

13 289

28

32

35

-3

150

127

23

-1

-4

28

Säffle

15 568

-75

37

58

-21

130

184

-54

-43

-42

31

Torsby

11 706

-13

31

40

-9

101

110

-9

-21

1

11

Årjäng

10 039

28

27

31

-4

94

63

31

7

-5

29

Värmlands län

281 646

164

682

838

-156

1 850

1 580

270

.

-109

379

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 082

26

61

72

-11

220

189

31

24

-6

13

Eda

8 575

-10

23

23

0

97

117

-20

-11

-1

-8

Filipstad

10 837

14

25

32

-7

204

186

18

-18

0

36

Forshaga

11 518

24

35

32

3

173

156

17

-6

11

12

Grums

9 016

-26

20

26

-6

108

128

-20

-22

-7

9

Hagfors

11 698

-7

14

33

-19

131

123

8

-35

20

23

Hammarö

16 483

25

49

38

11

221

208

13

31

-33

15

Karlstad

92 497

279

211

232

-21

1 374

1 089

285

185

7

93

Kil

11 962

-8

30

35

-5

142

145

-3

-18

-8

23

Kristinehamn

24 336

-83

35

78

-43

248

291

-43

-53

-27

37

Munkfors

3 789

1

4

18

-14

64

51

13

15

-4

2

Storfors

4 055

-30

9

9

0

75

107

-32

-1

-38

7

Sunne

13 261

-26

28

47

-19

150

161

-11

-7

-25

21

Säffle

15 643

-51

36

40

-4

168

217

-49

-54

-27

32

Torsby

11 719

-49

24

35

-11

90

130

-40

-27

-26

13

Årjäng

10 011

36

24

20

4

122

87

35

-3

16

22

Värmlands län

281 482

115

628

770

-142

1 909

1 707

202

.

-148

350

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 056

-43

76

73

3

286

328

-42

-3

-62

23

Eda

8 585

-18

21

33

-12

146

159

-13

-23

-24

34

Filipstad

10 823

18

31

32

-1

221

208

13

-7

1

19

Forshaga

11 494

-12

33

30

3

172

185

-13

4

-12

-5

Grums

9 042

12

29

21

8

141

138

3

-6

-1

10

Hagfors

11 705

-2

25

43

-18

183

171

12

-21

-15

48

Hammarö

16 458

125

53

40

13

342

230

112

111

-9

10

Karlstad

92 218

596

263

192

71

2 117

1 614

503

112

262

129

Kil

11 970

17

43

28

15

174

174

0

-5

-16

21

Kristinehamn

24 419

-140

48

80

-32

254

365

-111

-63

-74

26

Munkfors

3 788

-15

10

18

-8

67

75

-8

-8

-5

5

Storfors

4 085

2

9

11

-2

81

77

4

-3

-4

11

Sunne

13 287

-26

39

33

6

158

196

-38

-40

-26

28

Säffle

15 694

-46

41

56

-15

219

257

-38

-46

-35

43

Torsby

11 768

-34

31

38

-7

142

170

-28

2

-48

18

Årjäng

9 975

13

25

28

-3

132

118

14

-4

-20

38

Värmlands län

281 367

447

777

756

21

2 869

2 499

370

.

-88

458

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta