Antal förvärvsarbetande 1993-ff - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Antal förvärvsarbetande 1993-f…

Antal förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2016

             

Västerbottens län

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

48 605

48 313

10 447

5 742

4 705

107 365

1994

48 444

49 940

11 088

5 848

5 240

109 472

1995

48 072

51 087

10 765

5 458

5 307

109 924

1996

47 929

50 799

10 029

5 081

4 948

108 757

1997

46 973

50 481

9 776

4 893

4 883

107 230

1998

47 607

51 453

11 450

5 840

5 610

110 510

1999

48 028

52 000

11 292

5 654

5 638

111 320

2000

47 924

52 611

12 141

5 950

6 191

112 676

2001

48 154

52 741

11 931

6 158

5 773

112 826

2002

48 460

53 307

12 631

6 527

6 104

114 398

2003

48 283

53 034

12 024

6 056

5 968

113 341

2004

49 093

54 670

12 463

6 207

6 256

116 226

2005

49 410

54 837

12 423

6 099

6 324

116 670

2006

49 925

55 627

13 283

6 634

6 649

118 835

2007

50 482

56 517

14 214

6 999

7 215

121 213

2008

50 426

56 216

14 072

6 825

7 247

120 714

2009

49 142

54 239

12 490

6 354

6 136

115 871

2010

50 115

54 866

13 830

6 906

6 924

118 811

2011

50 544

55 383

14 091

6 752

7 339

120 018

2012

50 822

55 413

15 177

7 518

7 659

121 412

2013

50 736

55 585

15 221

7 542

7 679

121 542

2014

51 181

55 859

14 766

7 318

7 448

121 806

2015

51 538

56 166

14 902

7 368

7 534

122 606

2016

52 324

56 915

15 698

7 827

7 871

124 937

             

Riket

År

Kvinnor 25-64 år

Män 25-64 år

Ungdomar

därav kvinnor 16-24 år

män 16-24 år

Samtliga 16-64 år

1993

1 643 912

1 680 561

345 981

176 504

169 477

3 670 454

1994

1 638 797

1 732 422

358 124

177 633

180 491

3 729 343

1995

1 641 329

1 769 079

363 726

174 827

188 899

3 774 134

1996

1 647 575

1 776 557

337 100

162 121

174 979

3 761 232

1997

1 634 543

1 783 573

326 163

154 675

171 488

3 744 279

1998

1 668 561

1 821 166

359 494

173 461

186 033

3 849 221

1999

1 698 620

1 854 670

353 571

168 234

185 337

3 906 861

2000

1 727 771

1 892 503

390 275

184 976

205 299

4 010 549

2001

1 761 599

1 907 039

382 093

187 687

194 406

4 050 731

2002

1 770 819

1 922 551

391 095

193 885

197 210

4 084 465

2003

1 766 504

1 910 214

372 198

182 224

189 974

4 048 916

2004

1 788 649

1 934 453

375 344

180 823

194 521

4 098 446

2005

1 796 984

1 937 516

373 474

178 588

194 886

4 107 974

2006

1 825 503

1 969 264

411 863

198 801

213 062

4 206 630

2007

1 849 430

2 006 012

443 566

214 473

229 093

4 299 008

2008

1 854 090

2 005 095

447 146

213 835

233 311

4 306 331

2009

1 812 464

1 946 545

400 519

198 948

201 571

4 159 528

2010

1 844 610

1 971 268

449 899

220 387

229 512

4 265 777

2011

1 865 678

2 002 401

458 682

216 810

241 872

4 326 761

2012

1 880 739

2 011 071

475 538

233 729

241 809

4 367 348

2013

1 889 587

2 021 670

478 749

237 630

241 119

4 390 006

2014

1 913 394

2 038 966

472 031

232 214

239 817

4 424 391

2015

1 943 420

2 070 317

472 031

237 669

242 367

4 485 768

2016

1 984 679

2 113 519

472 031

249 503

251 765

4 570 229

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta