Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 649 1 049 1 698
Norrbottens län 486 1 013 1 499
Västernorrlands län 370 661 1 031
Västra Götalands län 140 262 402
Jämtlands län 103 170 273
Skåne län 79 141 220
Gävleborgs län 84 92 176
Uppsala län 73 95 168
Östergötlands län 49 51 100
Dalarnas län 32 56 88
Örebro län 32 37 69
Södermanlands län 31 37 68
Jönköpings län 19 41 60
Hallands län 21 31 52
Västmanlands län 12 38 50
Värmlands län 17 25 42
Kronobergs län 15 24 39
Gotlands län 10 12 22
Kalmar län 10 10 20
Blekinge län 8 10 18
Total 2 240 3 855 6 095

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta