Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2017-02-20
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2016 fördelade på män och kvinnor. Andelar

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjurholm 31,0 69,0
Dorotea 34,4 65,6
Lycksele 28,5 71,5
Malå 27,5 72,5
Nordmaling 25,3 74,7
Norsjö 26,8 73,2
Robertsfors 30,0 70,0
Skellefteå 31,0 69,0
Sorsele 24,4 75,6
Storuman 27,0 73,0
Umeå 33,5 66,5
Vilhelmina 24,0 76,0
Vindeln 32,8 67,2
Vännäs 32,2 67,8
Åsele 21,1 78,9
Västerbottens län 31,6 68,4
Riket 27,0 73,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta