Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2016. Västerbottens län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 3 519 3 483 6 636
Inrikes utflyttade 3 610 3 613 7 235
Flyttningsnetto -91 -130 -599

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta