Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2017-02-07
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2015 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Bjurholm

197,3

249,4

Dorotea

203,3

249,9

Lycksele

223,7

274,9

Malå

215,8

288,5

Nordmaling

210,9

268,6

Norsjö

206,4

266,6

Robertsfors

215,6

272,9

Skellefteå

224,6

296,6

Sorsele

210,2

246,3

Storuman

207,6

254,1

Umeå

235,7

295,2

Vilhelmina

204,7

240,8

Vindeln

202,8

264,5

Vännäs

221,5

290,1

Åsele

199,5

240,3

Västerbottens län

226,4

287,5

Riket

236,9

309,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta