Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2016

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjurholm 1 254 1 200 104,5
Dorotea 1 364 1 355 100,7
Lycksele 5 744 6 443 89,2
Malå 1 486 1 614 92,1
Nordmaling 3 467 3 665 94,6
Norsjö 2 025 2 100 96,4
Robertsfors 3 184 3 600 88,4
Skellefteå 32 410 39 856 81,3
Sorsele 1 233 1 302 94,7
Storuman 2 830 3 069 92,2
Umeå 47 183 75 709 62,3
Vilhelmina 3 211 3 594 89,3
Vindeln 2 688 2 725 98,6
Vännäs 4 021 4 674 86,0
Åsele 1 439 1 436 100,2
Västerbottens län 113 539 152 342 74,5
Riket 4 267 463 5 727 690 74,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta