Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2019-12-09
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 639 3 854 69 1 426 2 386 12 373
Uppsala län 725 1 250 32 27 438 2 473
Södermanlands län 897 458 0 253 0 1 608
Östergötlands län 2 041 906 0 310 0 3 257
Jönköpings län 1 146 502 1 275 13 1 936
Kronobergs län 700 306 0 81 0 1 086
Kalmar län 601 541 0 165 1 1 308
Gotlands län 0 132 0 37 32 200
Blekinge län 182 230 0 75 0 486
Skåne län 2 847 1 783 0 476 637 5 744
Hallands län 266 562 0 102 2 932
Västra Götalands län 3 826 1 974 2 724 707 7 232
Värmlands län 348 768 0 219 0 1 335
Örebro län 1 057 507 5 224 56 1 849
Västmanlands län 964 1 019 2 252 19 2 256
Dalarnas län 517 659 2 136 3 1 316
Gävleborgs län 1 158 534 5 317 0 2 015
Västernorrlands län 788 393 50 161 0 1 391
Jämtlands län 375 277 2 131 0 785
Västerbottens län 1 051 609 9 243 62 1 975
Norrbottens län 1 299 684 13 120 0 2 116
Riket 25 427 17 947 192 5 752 4 355 53 673

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

 
               

Västerbottens län

 

År

Kraft- värme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

288

793

2

144

177

1 404

 

2001

788

543

77

2

162

1 572

 

2002

661

678

71

3

13

1 425

 

2003

397

1 145

26

4

131

1 705

 

2004

779

684

20

2

143

1 629

 

2005

823

576

14

6

150

1 569

 

2006

996

420

4

23

119

1 563

 

2007

894

684

41

10

134

1 763

 

2008

948

763

15

24

126

1 876

 

2009

637

1 243

32

23

76

2 011

 

2010

523

1 584

4

7

41

2 159

 

2011

1 207

554

6

25

41

1 833

 

2012

1 139

539

17

166

90

1 952

 

2013

973

686

8

184

59

1 910

 

2014

955

647

14

207

36

1 859

 

2015

893

700

7

180

32

1 813

 

2016

1 096

608

5

228

54

1 990

 

2017

1 080

587

2

282

46

1 998

 

2018

1 051

609

9

243

62

1 975

 
               

Riket

 

År

Kraft- värme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

 

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

 

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

 

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

 

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

 

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

 

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

 

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

 

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

 

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

 

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

 

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

 

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

 

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

 

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

 

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

 

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

 

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

 

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

 

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Fjärrvärme 2000-2018. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

             

Västerbottens län

År

Kraft- värme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

273

68

3 838

1

92

112

2002

229

86

3 530

2

7

102

2003

138

144

1 318

3

74

121

2004

270

86

1 021

1

81

116

2005

286

73

716

4

85

112

2006

345

53

222

16

67

111

2007

310

86

2 036

7

76

126

2008

329

96

730

17

71

134

2009

221

157

1 617

16

43

143

2010

181

200

200

5

23

154

2011

419

70

300

17

23

131

2012

395

68

853

116

51

139

2013

338

86

400

128

33

136

2014

331

82

700

144

20

132

2015

310

88

350

125

18

129

2016

380

77

231

159

30

142

2017

375

74

100

196

26

142

2018

365

77

462

169

35

141

             

Riket

År

Kraft- värme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

108

119

100

110

100

111

2002

118

116

78

126

102

113

2003

132

113

29

135

87

112

2004

140

108

21

132

88

112

2005

142

110

29

142

82

113

2006

159

113

19

150

77

119

2007

158

110

19

161

76

118

2008

162

106

11

167

75

117

2009

190

120

13

189

69

132

2010

213

145

8

227

72

151

2011

200

104

6

214

67

128

2012

196

114

14

257

76

136

2013

188

113

14

254

59

129

2014

173

108

15

253

66

124

2015

183

105

12

273

65

126

2016

200

109

14

279

59

133

2017

202

99

13

300

57

130

2018

198

105

12

282

57

130

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta