Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Vattenkraftproduktion

Vattenkraftproduktion

Senast uppdaterad 2017-10-30
Förklaring

Energiföretagen Sverige insamlar och sammanställer uppgifter om elproduktion, import, export och stamnätsförluster för hela riket. Bruttoproduktionen redovisas fördelad på kraftstationstyp.

PDF
Diagram nuläge
Vattenkraftproduktionen 2016 per älv. TWh

Älv Produktion, netto Andel %
Lule älv 15,5 25,3
Skellefte älv 4,6 7,5
Ume älv 6,8 11,1
Ångermanälven 6,4 10,5
Faxälven 2,9 4,7
Indalsälven 8,7 14,2
Ljungan 1,7 2,8
Ljusnan 3,6 5,9
Dalälven 4,3 7,0
Klarälven 1,6 2,6
Göta älv 1,5 2,5
Övriga älvar 3,6 5,9
Totalt 61,2 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta