Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Geografi // Öar, areal och strandlängd

Öar, areal och strandlängd

Senast uppdaterad 2013-10-16
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Av Västerbottens läns totalt 14 758 öar är 58 bebodda och 472 bebyggda.

Öar i hav och insjö, areal och strand-/kustlängd

Kommun/Region

Öar i insjöar

Antal

Landareal, ha

Strandlängd öar, km

Bjurholm

150

70

31

Dorotea

476

256

132

Lycksele

708

798

235

Malå

178

1 982

64

Nordmaling

191

66

29

Norsjö

533

305

150

Robertsfors

372

27

37

Skellefteå

1 226

1 531

284

Sorsele

1 628

1 771

753

Storuman

1 719

3 402

776

Umeå

503

2 736

96

Vilhelmina

1 507

872

546

Vindeln

432

283

134

Vännäs

65

22

12

Åsele

671

575

285

Västerbottens län

10 345

14 696

3 564

Riket

123 459

232 741

33 058

Kommun/Region

Öar i hav

Antal

Landareal, ha

Kustlängd öar, km

Kustlängd, fastland, km

Nordmaling

765

1 027

197

215

Robertsfors

452

428

107

156

Skellefteå

695

2 740

314

531

Umeå

2 502

7 272

768

456

Västerbottens län

4 413

11 467

1 386

1 358

Riket

98 372

824 631

33 050

11 607

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta