Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2017-04-07
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2016

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Väster- bottens län

Riket

Väster- bottens län

Riket

Våldsbrott

2 277

106 758

12,6

11,4

Sexualbrott

477

17 607

2,4

2,1

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

3 192

149 106

18,6

18,5

Vårdslöshets- och vållandebrott

181

7 365

1,4

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

7 585

465 264

32,9

51,2

Bilbrott

1 179

98 375

6,4

10,3

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

1 833

193 260

10,2

19,8

Vissa trafikbrott

1 601

75 352

11,3

8,0

Alkohol- och narkotikabrott

3 830

111 433

15,7

12,3

Smugglings- och tullbrott

4

774

0,0

0,6

Vapenbrott

375

14 787

1,8

1,6

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

3 055

92 428

14,7

22,2

Ekonomisk brottslighet

394

13 787

2,7

3,3

Miljöbrott (djur och natur)

210

8 940

2,1

1,0

Övriga brott

822

38 566

3,8

4,9

Summa brott

27 015

1 393 802

102,1

152,2

Källa: Brottsförbyggande rådet.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta