Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

PDF
Diagram nuläge
Anmälda brott per 1000 invånare 2017

Region* Brott per 1000 inv.
Stockholms län 158
Uppsala län 104
Södermanlands län 128
Östergötlands län 106
Jönköpings län 92
Kronobergs län 91
Kalmar län 94
Gotlands län 104
Blekinge län 91
Skåne län 127
Hallands län 97
Västra Götalands län 115
Värmlands län 88
Örebro län 116
Västmanlands län 130
Dalarnas län 86
Gävleborgs län 107
Västernorrlands län 118
Jämtlands län 101
Västerbottens län 104
Norrbottens län 110
Riket 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta