Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2017-04-07
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

PDF
Diagram nuläge
Anmälda brott per 1000 invånare 2016

Region* Brott per 1000 inv.
Stockholms län 188
Uppsala län 114
Södermanlands län 149
Östergötlands län 115
Jönköpings län 110
Kronobergs län 99
Kalmar län 99
Gotlands län 112
Blekinge län 105
Skåne län 146
Hallands län 116
Västra Götalands län 142
Värmlands län 106
Örebro län 139
Västmanlands län 136
Dalarnas län 109
Gävleborgs län 117
Västernorrlands län 126
Jämtlands län 110
Västerbottens län 102
Norrbottens län 107
Riket 152

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta