Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2017-09-12
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2016 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västerbottens län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

333

331

306

331

Tumörer

235

213

248

226

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

82

148

44

57

Yttre orsaker till sjukdom och död

66

36

61

37

Andningsorganens sjukdomar

61

54

60

66

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

50

82

47

84

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

34

27

27

25

Matsmältningsorganens sjukdomar

27

33

30

29

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

27

19

21

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

19

36

27

36

Sjukdomar i urin- och könsorgan

12

11

13

12

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

3

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

2

3

4

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

11

3

7

Vissa perinatala tillstånd

3

2

2

1

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

1

2

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

--

--

0

Samtliga dödsorsaker

956

1 018

895

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta