Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västerbottens län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

292

279

300

317

Tumörer

219

247

245

230

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

90

158

44

63

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

47

105

46

85

Andningsorganens sjukdomar

58

78

63

71

Yttre orsaker till sjukdom och död

69

42

62

37

Matsmältningsorganens sjukdomar

38

28

29

27

Vissa infektions och parasitsjukdomar

29

27

20

22

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

26

27

24

32

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

22

18

29

28

Sjukdomar i urin- och könsorgan

13

16

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

4

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

4

2

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

2

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

1

3

2

3

Vissa perinatala tillstånd

0

2

2

1

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

914

1 036

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta