Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2018-04-04
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
Läkemedelskostnader per län 2017, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 101 512 768 4 381
Uppsala län 3 122 434 1 154 4 710
Södermanlands län 3 195 437 795 4 427
Östergötlands län 2 882 453 1 004 4 339
Jönköpings län 3 131 394 653 4 178
Kronobergs län 3 095 389 938 4 422
Kalmar län 3 171 437 855 4 463
Gotlands län 3 441 552 853 4 846
Blekinge län 3 163 415 7 3 584
Skåne län 2 953 438 981 4 371
Hallands län 3 230 440 648 4 319
Västra Götalands län 2 776 469 826 4 071
Värmlands län 3 288 553 720 4 562
Örebro län 2 898 431 825 4 154
Västmanlands län 3 120 445 756 4 321
Dalarnas län 3 089 515 613 4 218
Gävleborgs län 3 218 452 798 4 467
Västernorrlands län 3 247 417 870 4 534
Jämtlands län 3 024 468 758 4 250
Västerbottens län 3 055 439 1 012 4 505
Norrbottens län 3 293 459 1 008 4 760
Riket 3 041 465 838 4 344

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta