Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2018-03-21
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
Medellivslängd vid födelsen 2013-2017. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,5 81,0
Uppsala län 84,6 81,2
Södermanlands län 83,7 80,0
Östergötlands län 84,1 80,5
Jönköpings län 84,5 80,9
Kronobergs län 84,8 81,4
Kalmar län 83,8 79,9
Gotlands län 83,6 80,2
Blekinge län 84,0 79,5
Skåne län 84,1 80,5
Hallands län 84,6 81,5
Västra Götalands län 84,0 80,4
Värmlands län 83,6 79,7
Örebro län 83,8 79,6
Västmanlands län 83,7 80,4
Dalarnas län 83,8 80,4
Gävleborgs län 83,0 79,4
Västernorrlands län 82,8 79,3
Jämtlands län 83,3 79,9
Västerbottens län 83,5 80,2
Norrbottens län 83,3 78,9
Riket 84,0 80,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta