Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Sjukpenningtal

Senast uppdaterad 2017-02-20
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
Sjukpenningtal 2016, dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 12,3 6,5
Uppsala län 13,7 7,3
Södermanlands län 16,2 8,3
Östergötlands län 11,4 6,2
Jönköpings län 14,6 7,9
Kronobergs län 14,6 7,3
Kalmar län 14,6 8,3
Gotlands län 12,8 6,8
Blekinge län 14,1 6,8
Skåne län 12,8 6,8
Hallands län 12,8 6,9
Västra Götalands län 16,1 8,6
Värmlands län 15,6 7,9
Örebro län 17,2 8,7
Västmanlands län 16,2 8,5
Dalarnas län 15,9 7,9
Gävleborgs län 15,8 8,0
Västernorrlands län 19,8 9,8
Jämtlands län 17,1 8,6
Västerbottens län 17,8 8,9
Norrbottens län 14,4 7,1
Riket 14,3 7,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta