Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2017, ton

             

Typ av gods

Lycksele

Skellefteå

Storuman

Umeå

Vilhelmina

Totalt Västerbottens län

Fraktgods

15

68

 

394

3

481

Post

 

 

 

4 234

 

4 234

Totalt

15

68

 

4 629

3

4 715

Källa: Transportstyrelsen