Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2017/2018

Region 2017/ 2018
Stockholms län 404
Uppsala län 442
Södermanlands län 499
Östergötlands län 479
Jönköpings län 527
Kronobergs län 521
Kalmar län 549
Gotlands län 611
Blekinge län 534
Skåne län 477
Hallands län 537
Västra Götalands län 465
Värmlands län 553
Örebro län 498
Västmanlands län 501
Dalarnas län 581
Gävleborgs län 534
Västernorrlands län 547
Jämtlands län 565
Västerbottens län 505
Norrbottens län 565
Riket 480
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Region/kommun . 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Stockholms län 403 400 393 390 392 391 390 393 398 402 404
Uppsala län 440 434 432 433 436 439 435 440 444 445 442
Södermanlands län 479 475 475 475 482 484 485 489 495 499 499
Östergötlands län 456 454 454 456 459 462 463 469 474 477 479
Jönköpings län 490 489 489 492 498 502 505 512 516 521 527
Kronobergs län 500 498 499 499 505 508 510 515 516 521 521
Kalmar län 508 512 512 516 524 527 531 537 541 549 549
Gotlands län 558 561 566 566 572 575 583 593 601 608 611
Blekinge län 510 508 509 508 514 519 521 525 528 532 534
Skåne län 467 464 463 462 464 465 468 470 472 477 477
Hallands län 509 508 508 510 517 518 520 526 531 534 537
Västra Götalands län 454 451 449 450 454 454 452 456 459 463 465
Värmlands län 520 521 523 525 533 537 539 543 547 550 553
Örebro län 471 471 470 481 487 491 495 490 494 498 498
Västmanlands län 474 475 474 475 482 486 489 493 495 499 501
Dalarnas län 538 539 540 542 549 557 562 571 574 579 581
Gävleborgs län 506 506 506 506 510 513 515 520 523 529 534
Västernorrlands län 512 514 517 517 525 527 531 538 541 545 547
Jämtlands län 528 531 535 535 541 546 550 558 561 565 565
Västerbottens län 472 472 474 475 482 487 490 497 500 505 505
Norrbottens län 522 525 531 535 542 548 552 560 565 566 565
Riket 464 463 461 461 464 466 467 471 475 478 480
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2007/08-2017/18. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2007/08=100

Region/kommun . 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2017/ 2018
Stockholms län 100 99 98 97 97 97 97 98 99 100 100
Uppsala län 100 99 98 98 99 100 99 100 101 101 101
Södermanlands län 100 99 99 99 101 101 101 102 103 104 104
Östergötlands län 100 100 100 100 101 101 102 103 104 105 105
Jönköpings län 100 100 100 100 102 102 103 104 105 106 107
Kronobergs län 100 100 100 100 101 102 102 103 103 104 104
Kalmar län 100 101 101 102 103 104 105 106 106 108 108
Gotlands län 100 101 101 101 103 103 104 106 108 109 109
Blekinge län 100 100 100 100 101 102 102 103 104 104 105
Skåne län 100 99 99 99 99 100 100 101 101 102 102
Hallands län 100 100 100 100 102 102 102 103 104 105 105
Västra Götalands län 100 99 99 99 100 100 100 100 101 102 102
Värmlands län 100 100 101 101 102 103 104 105 105 106 106
Örebro län 100 100 100 102 103 104 105 104 105 106 106
Västmanlands län 100 100 100 100 102 103 103 104 104 105 106
Dalarnas län 100 100 100 101 102 104 104 106 107 108 108
Gävleborgs län 100 100 100 100 101 101 102 103 103 105 105
Västernorrlands län 100 100 101 101 103 103 104 105 106 106 107
Jämtlands län 100 101 101 101 102 103 104 106 106 107 107
Västerbottens län 100 100 100 101 102 103 104 105 106 107 107
Norrbottens län 100 101 102 102 104 105 106 107 108 108 108
Riket 100 100 99 99 100 100 101 101 102 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta