Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2016/2017

Region 2016/ 2017
Stockholms län 402
Uppsala län 445
Södermanlands län 499
Östergötlands län 477
Jönköpings län 521
Kronobergs län 521
Kalmar län 549
Gotlands län 608
Blekinge län 532
Skåne län 477
Hallands län 534
Västra Götalands län 463
Värmlands län 550
Örebro län 498
Västmanlands län 499
Dalarnas län 579
Gävleborgs län 529
Västernorrlands län 545
Jämtlands län 565
Västerbottens län 505
Norrbottens län 566
Riket 478

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta