Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2018-05-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2017

           

Region                    

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes        

Totalt          

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 885

8 474

10 359

18,2

81,8

Uppsala län

65

289

354

18,4

81,6

Södermanlands län

1 466

3 628

5 094

28,8

71,2

Östergötlands län

1 028

3 283

4 311

23,8

76,2

Kalmar län

728

2 041

2 769

26,3

73,7

Gotlands län

960

103

1 063

90,3

9,7

Blekinge län

367

6 888

7 255

5,1

94,9

Skåne län

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

Hallands län

336

4 039

4 375

7,7

92,3

Västra Götalands län

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

Värmlands län

85

1 289

1 374

6,2

93,8

Västmanlands län

843

1 820

2 663

31,7

68,3

Gävleborgs län

1 198

6 177

7 375

16,2

83,8

Västernorrlands län

298

4 471

4 769

6,2

93,8

Västerbottens län

650

2 923

3 573

18,2

81,8

Norrbottens län

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

Riket

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta