Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2017-10-31
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2016

           

Region                    

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes        

Totalt          

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 866

7 594

9 460

19,7

80,3

Uppsala län

49

279

328

14,9

85,1

Södermanlands län

1 629

4 006

5 635

28,9

71,1

Östergötlands län

877

2 921

3 798

23,1

76,9

Kalmar län

702

1 944

2 646

26,5

73,5

Gotlands län

969

57

1 026

94,4

5,6

Blekinge län

413

6 384

6 797

6,1

93,9

Skåne län

1 614

29 633

31 247

5,2

94,8

Hallands län

449

3 343

3 792

11,8

88,2

Västra Götalands län

3 018

39 516

42 534

7,1

92,9

Värmlands län

90

1 194

1 284

7,0

93,0

Västmanlands län

760

1 641

2 401

31,7

68,3

Gävleborgs län

745

4 603

5 348

13,9

86,1

Västernorrlands län

415

4 375

4 790

8,7

91,3

Västerbottens län

472

3 069

3 541

13,3

86,7

Norrbottens län

1 865

6 425

8 290

22,5

77,5

Riket

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

Källa: Föreningen Sveriges Hamnar, Transportgruppen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta