Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2016 (SNI 2007)

 
                   

Näringsgren

Antal Västerbottens län

Antal Riket

Andel kvinnor Västerbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

 

kvinnor

män

totalt

kvinnor

män

totalt

 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

997

3 422

4 419

22 423

72 349

94 772

22,6

23,7

 

Tillverkning och utvinning

2 797

12 293

15 090

130 713

418 060

548 773

18,5

23,8

 

Energiförsörjning; miljöverksamhet

514

1 269

1 783

11 971

37 643

49 614

28,8

24,1

 

Byggverksamhet

781

9 066

9 847

30 832

312 829

343 661

7,9

9,0

 

Handel

5 854

6 953

12 807

262 760

318 924

581 684

45,7

45,2

 

Transport och magasinering

1 053

4 849

5 902

48 389

177 926

226 315

17,8

21,4

 

Hotell- och restaurangverksamhet

2 129

1 741

3 870

86 631

81 012

167 643

55,0

51,7

 

Information och kommunikation

796

2 624

3 420

56 996

140 459

197 455

23,3

28,9

 

Finans- och försäkringsverksamhet

723

744

1 467

47 404

46 130

93 534

49,3

50,7

 

Fastighetsverksamhet

727

1 236

1 963

30 543

48 119

78 662

37,0

38,8

 

Företagstjänster

4 396

6 601

10 997

246 566

321 897

568 463

40,0

43,4

 

Offentlig förvaltning och försvar

3 804

2 622

6 426

162 257

120 045

282 302

59,2

57,5

 

Utbildning

11 839

5 177

17 016

384 600

136 463

521 063

69,6

73,8

 

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 852

6 688

28 540

648 048

163 997

812 045

76,6

79,8

 

Kulturella och personliga tjänster

2 967

2 213

5 180

122 775

89 491

212 266

57,3

57,8

 

Näringsgren okänd

726

607

1 333

29 989

20 084

50 073

54,5

59,9

 

Totalt

61 955

68 105

130 060

2 322 897

2 505 428

4 828 325

47,6

48,1

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta