Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Medellivslängd kvinnor och män

Medellivslängd kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
Medellivslängd vid födelsen 2012-2016. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,4 80,8
Uppsala län 84,4 81,2
Södermanlands län 83,6 79,7
Östergötlands län 83,9 80,4
Jönköpings län 84,3 80,7
Kronobergs län 84,7 81,3
Kalmar län 83,7 79,8
Gotlands län 83,1 79,9
Blekinge län 84,1 79,5
Skåne län 83,9 80,3
Hallands län 84,7 81,2
Västra Götalands län 83,9 80,3
Värmlands län 83,4 79,6
Örebro län 83,6 79,4
Västmanlands län 83,6 80,2
Dalarnas län 83,5 80,1
Gävleborgs län 82,8 79,2
Västernorrlands län 82,7 79,2
Jämtlands län 83,3 79,8
Västerbottens län 83,4 79,9
Norrbottens län 83,3 78,7
Riket 83,9 80,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta