Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Ohälsotal kvinnor och män

Ohälsotal kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Sjukpenningtalet är antal ubetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.

Rehabiliteringspenning ingår i sjukpenningtalet från och med 2011.

 

PDF
Diagram nuläge
Sjukpenningtal 2017, dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 11,5 5,9
Uppsala län 13,0 6,9
Södermanlands län 15,6 8,0
Östergötlands län 10,6 5,7
Jönköpings län 14,0 7,5
Kronobergs län 14,2 6,7
Kalmar län 14,3 7,8
Gotlands län 11,8 6,2
Blekinge län 14,2 6,7
Skåne län 12,0 6,3
Hallands län 11,9 6,5
Västra Götalands län 15,4 8,1
Värmlands län 14,3 7,2
Örebro län 15,2 7,7
Västmanlands län 14,9 7,6
Dalarnas län 14,5 7,4
Gävleborgs län 14,7 7,5
Västernorrlands län 16,8 8,7
Jämtlands län 13,4 7,3
Västerbottens län 15,5 7,8
Norrbottens län 12,4 6,3
Riket 13,3 6,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta