Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2016. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med befolkningen i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Bjurholm

18

3,0

20

2,8

Dorotea

21

3,1

52

6,4

Lycksele

83

2,4

128

3,5

Malå

17

2,0

24

2,5

Nordmaling

54

2,8

84

4,0

Norsjö

35

3,2

55

4,3

Robertsfors

57

3,1

80

3,9

Skellefteå

477

2,3

686

3,1

Sorsele

21

3,2

28

3,6

Storuman

36

2,3

68

3,9

Umeå

700

1,8

1 080

2,7

Vilhelmina

41

2,2

111

5,3

Vindeln

29

2,0

40

2,6

Vännäs

49

2,0

67

2,6

Åsele

17

2,3

37

4,5

Västerbottens län

1 655

2,1

2 561

3,0

Riket

83 060

2,8

106 658

3,4

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta