Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Öppet arbetslösa kvinnor och m…

Öppet arbetslösa kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2017. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Bjurholm

17

3,5

20

3,3

Dorotea

15

2,7

31

4,6

Lycksele

74

2,7

131

4,3

Malå

21

3,0

27

3,2

Nordmaling

48

3,2

75

4,3

Norsjö

22

2,5

48

4,5

Robertsfors

39

2,7

74

4,2

Skellefteå

479

2,8

643

3,4

Sorsele

17

3,1

23

3,6

Storuman

31

2,4

60

4,2

Umeå

742

2,5

1 042

3,3

Vilhelmina

58

3,8

100

5,7

Vindeln

31

2,7

44

3,4

Vännäs

41

2,1

64

2,9

Åsele

30

5,1

44

6,4

Västerbottens län

1 666

2,7

2 426

3,5

Riket

86 489

3,7

105 447

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta