Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2016-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Bjurholm

151

123

1 187

1 267

12,7

9,7

Dorotea

125

125

1 294

1 425

9,7

8,8

Lycksele

562

563

6 066

6 121

9,3

9,2

Malå

129

119

1 525

1 575

8,5

7,6

Nordmaling

325

310

3 466

3 666

9,4

8,5

Norsjö

185

213

1 988

2 137

9,3

10,0

Robertsfors

310

272

3 298

3 486

9,4

7,8

Skellefteå

2 822

2 876

35 699

36 567

7,9

7,9

Sorsele

143

176

1 176

1 359

12,2

13,0

Storuman

254

194

2 898

3 001

8,8

6,5

Umeå

6 725

6 718

61 317

61 575

11,0

10,9

Vilhelmina

266

295

3 323

3 482

8,0

8,5

Vindeln

268

231

2 673

2 740

10,0

8,4

Vännäs

332

323

4 257

4 438

7,8

7,3

Åsele

177

199

1 373

1 502

12,9

13,2

Västerbottens län

12 774

12 737

131 540

134 341

9,7

9,5

Riket

894 402

890 095

4 981 806

5 013 347

18,0

17,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta