Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Länets museer

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2005-2014. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun

Museum

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lycksele

Skogsmuseet

12

11

15

12

12

 

 

15

12

14

Skellefteå

Skellefteå Museum

72

83

89

105

129

 

 

62

.

75

Museum Anna Nordlander

 

6

7

7

10

 

 

17

10

11

Rismyrliden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Umeå

Bildmuseet

76

53

48

42

47

 

 

62

81

106

Västerbottens Museum

207

186

215

215

230

 

 

157

86

201

Kvinnohistoriskt museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vilhelmina

Vilhelmina museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

 

Antal besök på länets museer 2006-2016. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Lycksele

Skogsmuseet

11

15

12

12

13

13

12

12

14

39

.

Nordmaling

Olofsfors bruksmuseum

 

 

 

 

 

 

 

22

.

.

25

Skellefteå

Skellefteå Museum

83

89

105

129

70

73

62

.

76

74

73

Museum Anna Nordlander

6

7

7

10

12

18

17

10

11

8

8

Umeå

Bildmuseet

53

48

42

47

42

36

62

81

106

76

77

Västerbottens Museum

186

215

215

230

242

226

157

86

202

119

128

Kvinnohistoriskt museum

 

 

 

 

 

 

 

 

9

45

36

Vilhelmina

Vilhelmina museum

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

.

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta