Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Kultur och fritid // Landstingens nettokostnader ku…

Landstingens nettokostnader kultur

Senast uppdaterad 2018-08-27
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2017. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Stockholms läns landsting 101 3 133 237
Landstinget i Uppsala län 16 70 203 290
Landstinget Sörmland 79 120 96 295
Landstinget i Östergötland 241 40 161 442
Landstinget i Jönköpings län 256 55 127 437
Landstinget Kronoberg 122 81 91 294
Landstinget i Kalmar län 74 62 123 259
Landstinget Blekinge 70 50 163 284
Region Skåne 227 56 81 364
Landstinget Halland 54 62 163 280
Västra Götalandsregionen 291 42 161 494
Landstinget i Värmland 93 46 143 282
Örebro läns landsting 100 87 77 264
Landstinget Västmanland 59 85 107 251
Landstinget Dalarna 133 70 157 360
Landstinget i Gävleborg 130 105 70 305
Landstinget i Västernorrland 163 89 108 360
Jämtlands läns landsting 94 105 222 421
Västerbottens läns landsting 134 84 122 340
Norrbottens läns landsting 155 111 247 513
Samtliga landsting 160 51 133 344

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta