Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016

         

Landområde

Antal

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

391

291

20 422

14 126

EU

506

2 000

28 990

99 757

Övriga Europa

107

82

6 378

6 926

Fjärran Östern

127

305

7 798

20 388

Övriga Asien

63

56

4 345

4 642

Nord- och Centralamerika

142

386

8 184

18 969

Sydamerika

37

17

2 100

967

Afrika

55

20

3 172

1 961

Samtliga

751

2 356

40 297

117 573

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

52,1

12,4

50,7

12,0

EU

67,4

84,9

71,9

84,8

Övriga Europa

14,2

3,5

15,8

5,9

Fjärran Östern

16,9

12,9

19,4

17,3

Övriga Asien

8,4

2,4

10,8

3,9

Nord- och Centralamerika

18,9

16,4

20,3

16,1

Sydamerika

4,9

0,7

5,2

0,8

Afrika

7,3

0,8

7,9

1,7

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta