Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2017-09-01
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2016, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Bjurholm

86

12

98

103

15

61

Dorotea

102

22

124

110

25

69

Lycksele

395

326

721

95

85

90

Malå

136

42

178

130

43

88

Nordmaling

195

107

302

81

48

65

Norsjö

125

33

158

89

25

58

Robertsfors

176

49

225

76

23

51

Skellefteå

2 489

1 995

4 484

101

87

95

Sorsele

119

30

149

139

37

90

Storuman

446

72

518

223

39

134

Umeå

4 183

5 223

9 406

100

135

117

Vilhelmina

285

92

377

124

43

85

Vindeln

184

5

189

100

3

53

Vännäs

238

40

278

81

15

49

Åsele

119

25

144

122

28

77

Västerbottens län

9 278

8 073

17 351

103

96

100

Riket

339 333

315 434

654 767

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta