Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Bjurholm

85

12

97

102

16

61

Dorotea

103

17

120

114

21

70

Lycksele

401

336

737

96

88

92

Malå

140

42

182

130

43

88

Nordmaling

200

112

312

82

50

67

Norsjö

121

31

152

87

25

57

Robertsfors

178

50

228

77

24

51

Skellefteå

2 534

2 040

4 574

102

90

96

Sorsele

124

34

158

144

43

96

Storuman

476

76

552

236

41

143

Umeå

4 328

5 357

9 685

101

137

118

Vilhelmina

294

94

388

127

44

87

Vindeln

189

4

193

102

2

54

Vännäs

245

41

286

82

15

50

Åsele

121

24

145

126

27

79

Västerbottens län

9 539

8 270

17 809

104

99

101

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta