Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016.

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 12 993 330 883 3,93
Kor, uppfödning av kalvar 1 684 193 657 0,87
Kvigor, tjurar och stutar 11 849 489 217 2,42
Kalvar, under 1 år 11 279 475 917 2,37
Baggar och tackor 4 917 281 327 1,75
Lamm 4 829 296 847 1,63
Galtar för avel 20 1 481 1,35
Suggor för avel 1 057 138 983 0,76
Slaktsvin >20 kg 6 596 835 323 0,79
Smågrisar <20 kg 3 616 378 499 0,96
Höns 78 305 8 174 310 0,96
Värpkycklingar 9 260 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar .. 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 1 749 101 247 ..
Nötkreatur 37 805 1 489 674 2,54
Får 9 746 578 174 1,69
Svin 11 289 1 354 286 0,83
Höns 87 565 18 752 274 0,47

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta