Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP energisektorns andel

BRP energisektorns andel

Senast uppdaterad 2017-01-09
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor. Till enegisektorn räknas SNI 40-41, el, gas, värme, vatten- och reningsverk.
PDF
Diagram nuläge
Energisektorns andel av bruttoregionprodukten 2014

Region Förädlingsvärde energisektorn, miljoner kronor Andel av totala BRP %
Stockholms län 19 931 1,6
Uppsala län 6 242 4,7
Södermanlands län 972 1,2
Östergötlands län 2 832 1,8
Jönköpings län 1 671 1,4
Kronobergs län 794 1,1
Kalmar län 3 652 4,9
Gotlands län 370 2,1
Blekinge län 1 029 2,1
Skåne län 13 373 3,0
Hallands län 6 292 6,4
Västra Götalands län 9 553 1,5
Värmlands län 5 260 6,2
Örebro län 1 315 1,3
Västmanlands län 1 418 1,6
Dalarnas län 2 583 2,8
Gävleborgs län 2 181 2,4
Västernorrlands län 3 913 4,5
Jämtlands län 3 729 8,9
Västerbottens län 4 899 5,5
Norrbottens län 4 680 4,6
Riket 96 689 2,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta