Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

29 665

961 117

Tjänsteproducenter

31 766

1 962 283

Offentlig förvaltning

23 545

795 511

Ej branschfördelat

10 089

480 103

Summa

95 065

4 199 860

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

     

 

Västerbottens län

Riket

Varuproducenter

31,2

22,9

Tjänsteproducenter

33,4

46,7

Offentlig förvaltning

24,8

18,9

Ej branschfördelat

10,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

     

BRP per branschgrupp 2001-2015. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

17 359

19 170

16 081

6 217

58 827

2002

19 149

19 177

15 889

6 639

60 854

2003

20 280

20 398

16 847

7 059

64 584

2004

22 352

21 562

17 848

7 483

69 245

2005

23 424

22 665

17 579

8 079

71 747

2006

27 350

23 715

18 538

8 784

78 387

2007

26 108

24 267

18 905

8 565

77 845

2008

26 757

25 184

19 723

8 748

80 412

2009

23 673

24 771

19 640

8 681

76 765

2010

28 408

25 881

20 245

9 500

84 034

2011

27 767

27 108

21 012

9 380

85 267

2012

27 735

28 186

22 149

9 481

87 551

2013

26 692

28 923

22 145

9 344

87 104

2014

26 506

30 241

22 814

9 373

88 934

2015

29 665

31 766

23 545

10 089

95 065

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

696 507

1 012 382

477 811

290 838

2478130

2002

710 901

1 050 445

502 854

305 086

2569876

2003

733 316

1 093 852

532 505

317 069

2677446

2004

779 832

1 145 933

550 476

328 164

2805115

2005

788 774

1 201 713

567 212

348 919

2907352

2006

860 713

1 278 847

590 735

368 036

3099081

2007

927 722

1 361 700

617 630

389 240

3297053

2008

923 738

1 425 010

642 499

395 590

3387599

2009

819 880

1 416 464

650 568

400 724

3288509

2010

945 619

1 484 197

664 028

425 207

3519994

2011

962 690

1 574 143

685 102

433 646

3656577

2012

923 313

1 617 586

712 238

430 825

3684800

2013

915 621

1 682 103

734 851

436 473

3769909

2014

944 465

1 779 879

761 681

449 959

3936840

2015

961 117

1 962 283

795 511

480 103

4199860

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2015. Index år 2001=100

           

Västerbottens län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

110

100

99

107

103

2003

117

106

105

114

110

2004

129

112

111

120

118

2005

135

118

109

130

122

2006

158

124

115

141

133

2007

150

127

118

138

132

2008

154

131

123

141

137

2009

136

129

122

140

130

2010

164

135

126

153

143

2011

160

141

131

151

145

2012

160

147

138

153

149

2013

154

151

138

150

148

2014

153

158

142

151

151

2015

171

166

146

162

162

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

124

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

133

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

133

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

136

176

159

155

159

2015

138

194

166

165

169

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta