Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2015. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 610 142
Uppsala län 396 92
Södermanlands län 305 71
Östergötlands län 374 87
Jönköpings län 369 86
Kronobergs län 399 93
Kalmar län 330 77
Gotlands län 325 76
Blekinge län 337 79
Skåne län 368 86
Hallands län 326 76
Västra Götalands län 434 101
Värmlands län 327 76
Örebro län 358 83
Västmanlands län 365 85
Dalarnas län 351 82
Gävleborgs län 335 78
Västernorrlands län 373 87
Jämtlands län 336 78
Västerbottens län 362 84
Norrbottens län 404 94
Riket 429 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta