Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2014. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 018 123
Uppsala län 821 99
Södermanlands län 738 89
Östergötlands län 774 93
Jönköpings län 694 84
Kronobergs län 746 90
Kalmar län 711 86
Gotlands län 590 71
Blekinge län 718 86
Skåne län 759 91
Hallands län 702 84
Västra Götalands län 818 98
Värmlands län 742 89
Örebro län 754 91
Västmanlands län 747 90
Dalarnas län 749 90
Gävleborgs län 745 90
Västernorrlands län 773 93
Jämtlands län 733 88
Västerbottens län 714 86
Norrbottens län 840 101
Riket 831 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta