Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge

Kommunens kostnader minus intäkter för den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i kommunal regi, t ex bostäder, lokaler, VA-verksamhet, avfallshantering, el, fjärrvärme, hamn, flyg-, sjö- och busstrafik.

Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2016

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 10 630
Dorotea 11 833
Lycksele 4 252
Malå 4 843
Nordmaling 4 119
Norsjö 6 199
Robertsfors 4 394
Skellefteå 5 882
Sorsele 8 508
Storuman 8 978
Umeå 2 139
Vilhelmina 9 520
Vindeln 844
Vännäs 4 496
Åsele 9 636
Västerbottens län 6 418
Riket 3 016

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta