Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 11 912
Dorotea 13 084
Lycksele 1 191
Malå 4 943
Nordmaling 4 597
Norsjö 6 674
Robertsfors 4 770
Skellefteå 5 862
Sorsele 7 159
Storuman 9 283
Umeå 2 195
Vilhelmina 9 866
Vindeln 81
Vännäs 4 397
Åsele 9 706
Västerbottens län 6 381
Riket 2 985
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2007-2017. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 8 318 8 036 7 404 7 759 8 111 9 029 9 813 9 283 9 594 10 630 11 912
Dorotea 9 451 9 159 8 177 9 274 10 394 12 386 15 171 14 315 10 478 11 833 13 084
Lycksele 5 418 4 919 4 391 4 430 4 552 4 669 4 651 5 204 4 433 4 252 1 191
Malå 4 532 4 401 3 539 3 962 4 151 4 702 4 490 4 804 4 485 4 843 4 943
Nordmaling 2 767 2 993 2 776 3 240 3 344 3 358 4 819 3 633 4 149 4 119 4 597
Norsjö 4 364 4 346 4 271 4 498 4 838 4 837 5 395 5 954 5 862 6 199 6 674
Robertsfors 2 716 3 432 3 027 2 859 3 052 3 110 3 765 3 479 3 648 4 394 4 770
Skellefteå 4 339 4 430 4 512 4 433 5 182 4 756 5 542 5 529 5 831 5 882 5 862
Sorsele 6 765 6 881 7 527 6 681 6 704 7 093 6 851 7 178 8 643 8 508 7 159
Storuman 6 631 7 700 11 291 8 132 7 722 7 743 8 024 7 567 7 511 8 978 9 283
Umeå 1 819 2 178 1 913 1 930 2 049 1 924 2 637 2 351 2 734 2 139 2 195
Vilhelmina 8 071 7 997 7 856 8 616 7 920 9 699 9 196 8 691 9 896 9 520 9 866
Vindeln 3 181 3 308 3 514 3 574 3 650 3 374 3 482 3 387 3 671 844 81
Vännäs 3 759 3 713 4 092 4 071 4 038 5 162 5 429 4 997 4 419 4 496 4 397
Åsele 6 506 7 063 7 591 9 262 11 972 8 502 10 087 9 266 8 653 9 636 9 706
Västerbottens län 5 242 5 370 5 459 5 515 5 845 6 023 6 623 6 376 6 267 6 418 6 381
Riket 3 190 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 97 89 93 98 109 118 112 115 128 143
Dorotea 100 97 87 98 110 131 161 151 111 125 138
Lycksele 100 91 81 82 84 86 86 96 82 78 22
Malå 100 97 78 87 92 104 99 106 99 107 109
Nordmaling 100 108 100 117 121 121 174 131 150 149 166
Norsjö 100 100 98 103 111 111 124 136 134 142 153
Robertsfors 100 126 111 105 112 115 139 128 134 162 176
Skellefteå 100 102 104 102 119 110 128 127 134 136 135
Sorsele 100 102 111 99 99 105 101 106 128 126 106
Storuman 100 116 170 123 116 117 121 114 113 135 140
Umeå 100 120 105 106 113 106 145 129 150 118 121
Vilhelmina 100 99 97 107 98 120 114 108 123 118 122
Vindeln 100 104 110 112 115 106 109 106 115 27 3
Vännäs 100 99 109 108 107 137 144 133 118 120 117
Åsele 100 109 117 142 184 131 155 142 133 148 149
Västerbottens län 100 102 104 105 112 115 126 122 120 122 122
Riket 100 101 99 102 99 91 93 93 93 95 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta