Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge I barnomsorg ingår kostnader för kommunala daghem, öppen förskola, fritidsverksamhet och familjedaghem, föräldrakooperativ, privata daghem, trefamiljssystem samt barn- och hemvårdarverksamhet.
Kommunala kostnader för förskola 2016. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Bjurholm 163 847
Dorotea 138 184
Lycksele 137 471
Malå 135 489
Nordmaling 153 071
Norsjö 147 182
Robertsfors 166 638
Skellefteå 140 115
Sorsele 158 581
Storuman 144 438
Umeå 149 202
Vilhelmina 161 563
Vindeln 159 295
Vännäs 131 672
Åsele 143 803
Västerbottens län 148 703
Riket 142 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta