Infrastruktur, skydd mm. - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 6 120
Dorotea 8 371
Lycksele 5 555
Malå 7 161
Nordmaling 4 835
Norsjö 5 738
Robertsfors 4 564
Skellefteå 6 621
Sorsele 12 262
Storuman 6 335
Umeå 3 942
Vilhelmina 6 200
Vindeln 6 126
Vännäs 3 586
Åsele 10 125
Västerbottens län 6 503
Riket 4 437

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta