Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge I kostnaderna ingår fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd, försvar och samhällsfrågor.
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2016

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 6 522
Dorotea 7 876
Lycksele 4 856
Malå 6 951
Nordmaling 4 801
Norsjö 4 709
Robertsfors 4 182
Skellefteå 6 709
Sorsele 11 722
Storuman 6 601
Umeå 3 935
Vilhelmina 5 283
Vindeln 5 873
Vännäs 3 273
Åsele 8 889
Västerbottens län 6 146
Riket 4 531

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta