Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 6 120
Dorotea 8 371
Lycksele 5 555
Malå 7 161
Nordmaling 4 835
Norsjö 5 738
Robertsfors 4 564
Skellefteå 6 621
Sorsele 12 262
Storuman 6 335
Umeå 3 942
Vilhelmina 6 200
Vindeln 6 126
Vännäs 3 586
Åsele 10 125
Västerbottens län 6 503
Riket 4 678
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2007-2017. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 7 554 7 624 9 785 9 543 8 738 8 246 8 236 8 020 8 073 6 522 6 120
Dorotea 4 793 5 613 4 595 6 091 8 780 8 571 7 980 7 804 7 601 7 876 8 371
Lycksele 6 073 7 907 6 138 6 529 6 889 6 123 6 273 5 113 5 030 4 856 5 555
Malå 6 580 5 805 6 154 5 970 7 804 6 565 7 099 6 628 7 187 6 951 7 161
Nordmaling 3 679 3 634 3 811 3 639 3 809 4 017 3 650 4 110 4 209 4 801 4 835
Norsjö 4 234 4 311 4 833 5 176 5 309 5 773 4 968 4 957 4 499 4 709 5 738
Robertsfors 4 059 4 200 4 513 4 463 4 020 4 081 3 970 4 109 4 231 4 182 4 564
Skellefteå 5 093 5 502 5 278 5 867 6 155 6 209 6 297 6 013 6 078 6 709 6 621
Sorsele 9 948 8 038 7 318 8 595 8 432 8 277 9 232 11 703 11 511 11 722 12 262
Storuman 4 205 4 930 5 148 4 819 5 226 4 759 5 241 5 550 6 566 6 601 6 335
Umeå 3 627 3 640 3 386 3 909 4 036 4 064 3 889 4 032 3 720 3 935 3 942
Vilhelmina 5 329 5 101 4 902 5 473 6 378 6 757 7 227 8 258 5 670 5 283 6 200
Vindeln 5 970 5 306 8 652 8 137 7 369 8 309 6 548 5 829 4 619 5 873 6 126
Vännäs 2 333 2 443 2 577 2 426 2 474 3 075 2 624 2 882 3 187 3 273 3 586
Åsele 6 656 5 636 6 556 7 590 7 879 9 025 7 882 8 441 8 557 8 889 10 125
Västerbottens län 5 342 5 313 5 576 5 882 6 220 6 257 6 074 6 230 6 049 6 146 6 503
Riket 3 611 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 101 130 126 116 109 109 106 107 86 81
Dorotea 100 117 96 127 183 179 166 163 159 164 175
Lycksele 100 130 101 108 113 101 103 84 83 80 91
Malå 100 88 94 91 119 100 108 101 109 106 109
Nordmaling 100 99 104 99 104 109 99 112 114 130 131
Norsjö 100 102 114 122 125 136 117 117 106 111 136
Robertsfors 100 103 111 110 99 101 98 101 104 103 112
Skellefteå 100 108 104 115 121 122 124 118 119 132 130
Sorsele 100 81 74 86 85 83 93 118 116 118 123
Storuman 100 117 122 115 124 113 125 132 156 157 151
Umeå 100 100 93 108 111 112 107 111 103 108 109
Vilhelmina 100 96 92 103 120 127 136 155 106 99 116
Vindeln 100 89 145 136 123 139 110 98 77 98 103
Vännäs 100 105 110 104 106 132 112 124 137 140 154
Åsele 100 85 98 114 118 136 118 127 129 134 152
Västerbottens län 100 99 104 110 116 117 114 117 113 115 122
Riket 100 104 106 112 115 119 118 121 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta