Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 938
Dorotea 1 407
Lycksele 1 155
Malå 1 664
Nordmaling 901
Norsjö 1 077
Robertsfors 1 100
Skellefteå 1 556
Sorsele 1 303
Storuman 1 503
Umeå 2 541
Vilhelmina 1 061
Vindeln 1 046
Vännäs 1 026
Åsele 1 692
Västerbottens län 1 331
Riket 1 235
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 780 820 794 882 876 849 928 896 905 943 938
Dorotea 1 148 1 306 1 261 1 274 1 263 1 327 1 376 1 596 1 446 1 343 1 407
Lycksele 975 1 263 1 196 1 217 1 297 1 272 1 297 1 190 1 212 1 214 1 155
Malå 765 742 804 828 867 904 1 368 1 357 1 391 1 463 1 664
Nordmaling 494 493 620 621 700 755 838 783 764 913 901
Norsjö 979 1 021 1 018 1 105 1 152 1 093 1 122 1 126 1 088 1 215 1 077
Robertsfors 800 821 784 824 911 896 1 027 1 118 1 128 982 1 100
Skellefteå 1 411 1 436 1 446 1 422 1 453 1 488 1 548 1 605 1 581 1 572 1 556
Sorsele 1 202 1 140 1 090 869 1 029 1 398 958 1 118 1 176 1 674 1 303
Storuman 652 710 783 713 823 904 947 1 241 1 289 1 395 1 503
Umeå 1 639 1 729 1 750 1 790 1 868 2 109 2 522 3 037 2 865 2 850 2 541
Vilhelmina 1 371 1 303 1 259 1 224 1 338 1 313 1 246 1 232 1 298 1 129 1 061
Vindeln 1 233 913 934 885 927 971 993 1 040 1 040 1 001 1 046
Vännäs 815 924 806 796 850 872 910 981 984 1 047 1 026
Åsele 1 678 1 632 1 615 1 543 1 627 1 789 1 759 2 103 1 928 1 754 1 692
Västerbottens län 1 063 1 084 1 077 1 066 1 132 1 196 1 256 1 362 1 340 1 366 1 331
Riket 993 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 105 102 113 112 109 119 115 116 121 120
Dorotea 100 114 110 111 110 116 120 139 126 117 123
Lycksele 100 130 123 125 133 130 133 122 124 125 118
Malå 100 97 105 108 113 118 179 177 182 191 218
Nordmaling 100 100 126 126 142 153 170 159 155 185 182
Norsjö 100 104 104 113 118 112 115 115 111 124 110
Robertsfors 100 103 98 103 114 112 128 140 141 123 138
Skellefteå 100 102 102 101 103 105 110 114 112 111 110
Sorsele 100 95 91 72 86 116 80 93 98 139 108
Storuman 100 109 120 109 126 139 145 190 198 214 231
Umeå 100 105 107 109 114 129 154 185 175 174 155
Vilhelmina 100 95 92 89 98 96 91 90 95 82 77
Vindeln 100 74 76 72 75 79 81 84 84 81 85
Vännäs 100 113 99 98 104 107 112 120 121 128 126
Åsele 100 97 96 92 97 107 105 125 115 105 101
Västerbottens län 100 102 101 100 106 113 118 128 126 129 125
Riket 100 103 104 105 107 111 113 115 117 122 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta